جستجو

اس 24 اس 24 اس 24 اس 24 اس 24 اس 24

اس 24

دوربین

دوربین گوشی اس ۲۴ یکی از قابلیت‌های برجسته این محصول است. این گوشی دارای چهار دوربین در پشت و یک دوربین در جلو است که به شرح زیر می‌باشند:

به این ترتیب، گوشی اس ۲۴ یکی از بهترین گوشی‌های عکاسی در بازار است که می‌تواند نیازهای مختلف کاربران را برآورده کند.

مشخصات فنی

مشخصات فنی کامل گوشی اس ۲۴ به شرح زیر است: